http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/51208.pdf
Llibre EL MERCAT, ESPAI DE CONVIVÈNCIA
https://www.academia.edu/34865799/De_la_nació_identitària_als_ecosistemes_socials